Nhiệm vụ có hướng dẫn

Hãy bắt đầu nào!

lesson-header

Bạn đã bao giờ xem một môn thể thao điều khiển bằng thiết bị đặc biệt chưa?
Hãy kể tên 3 môn thể thao sử dụng thiết bị đặc biệt.

Chỉnh sửa rô-bốt.

student-02

Bạn sẽ cần một mô hình Đế dẫn động có Lưỡi máy ủi để thực hiện nhiệm vụ.
Tiến hành chỉnh sửa rô-bốt.

Xem trang hướng dẫn lắp ghép để lấy cảm hứng.

Lắp ghép sân chơi.

student-03

Đảm bảo rằng mô hình Boccia Share được đặt đúng vị trí trên sân chơi của Giải đấu FIRST LEGO.

Đừng quên sử dụng Khóa kép để cố định mô hình vào thảm.

Lập trình và xuất phát!

SPIKE Competition Ready The-Boccia-Shared-Mission Step04-Program - vi-vn
student-04

Chạy chương trình này và xem điều gì sẽ xảy ra.
Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu với Đế dẫn động đặt ở đúng vị trí.

Tiếp theo là gì?

student-05

Sử dụng các kỹ năng mới để tiếp cận mô hình nhiệm vụ khác.

Đừng quên phân tích những thử thách bạn thấy trong video. Chia thành các phần nhỏ.

  • Định vị Đế dẫn động
  • Đi theo vạch
  • Tiếp cận mô hình nhiệm vụ
  • Kích hoạt mô hình nhiệm vụ

Sử dụng My Blocks (Khối của tôi) để quản lý chương trình.

Hãy nghĩ xem bạn đã làm như thế nào.

student-06

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo!