Đá phạt trực tiếp

Phạm lỗi! Được một quả đá phạt trực tiếp!

U3L4.EngageThumbnail.png

Lắp ráp khung thành của các em

  • Sách hướng dẫn lắp ráp, trang 56 - 84

Khung thành mục tiêu này có hai tầng! Ghi bàn thắng vào khung thành trên cùng được 2 điểm.

U3L4.Thumbnail.png

Hãy thử sức nhé!

Thử nghiệm 3: Giày màu tím (25 độ)

  • Một lần nữa, dự đoán vị trí mà các em cho rằng quả bóng sẽ đến.
U3L4.01.png

Thử nghiệm 2: Giày vàng (45 độ)

  • Dự đoán góc mà bóng sẽ đi, và ghi lại trên bảng tính.

Thử nghiệm 1: Giày đỏ (90 Độ)

  • Kéo lùi cần gạt và đặt quả bóng tại chấm phạt đền.
  • Các em cho rằng quả bóng sẽ đi đến đâu?
  • Thả cần gạt và tìm hiểu!

Các em đã phát hiện được điều gì?

  • Các em quan sát thấy (những) lực nào?
  • Có mẫu hình chung nào không?
  • Các em có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
45400-assessment.png