Vận động viên thể dục

Thể dục tuyệt vời!

 • (Những) lực nào làm cho vận động viên thể dục di chuyển?
 • Điều gì làm cho vận động viên thể dục tiếp tục di chuyển?
U3L2.EngageThumbnail.png

Lắp ráp vận động viên thể dục của các em

 • Sách hướng dẫn lắp ráp, trang 4 - 22
U3L2.Thumbnail.png

Hãy thử sức nhé!

Thử nghiệm 1: Không dùng bánh cóc

 • Kéo vận động viên thể dục ra phía sau một góc 90 độ (tức là song song với bàn) và thả ra.
 • Các em có thể nhìn thấy mẫu hình không? Mẫu hình đó là gì?
 • Tại sao vận động viên thể dục di chuyển theo cách này?

Thử nghiệm 2: Hãy thử bánh cóc trước

 • Kéo lùi vận động viên thể dục một góc 90 độ và thả ra.
 • Đo khoảng cách xe đi và ghi lại trên biểu đồ hoặc sổ tay.
 • Bây giờ, hãy đưa vận động viên thể dục trở lại vị trí xuất phát và dự đoán (p) khoảng cách xe sẽ đi được nếu em kéo lùi vận động viên thể dục đến mức xa nhất có thể. Dùng viên gạch LEGO® để đánh dấu nơi em nghĩ xe sẽ dừng lại và ghi lại khoảng cách thực tế (a) trên biểu đồ.
U3L2.Ratchet.90.png

Thử nghiệm 3: Lại không dùng bánh cóc, nhưng để xe tựa vào tay của các em!

 • Các em có thể quan sát được định luật nào trong 3 định luật về chuyển động của Newton trong thử nghiệm này?

Vậy, các em đã phát hiện ra được điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Các em quan sát thấy mẫu hình nào?
 • Các em có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
 • (Những) lực nào đã làm chậm tốc độ của vận động viên thể dục?
 • Các em có thể làm gì để làm cho xe đi xa hơn nữa?
45400-assessment.png