Thuyền buồm chạy trên đất

Thuyền buồm chạy trên đất có thể chạy ngược chiều gió không?

 • Các em thấy có lực nào tham gia vào chuyển động của thuyền buồm và diều trong video?
 • Lực nào làm cho thuyền buồm di chuyển?
 • Thuyền buồm không hoạt động trong những tình huống nào?
U3L5.EngageThumbnail.png

Lắp ráp mô hình Thuyền buồm chạy trên đất, và chúng ta hãy tìm hiểu xem...

 • Sách hướng dẫn lắp ráp, trang 86 - 102
U3L5.Thumbnail.png

Thử nghiệm 1: Theo hướng gió thổi

 • Đặt thuyền buồm chạy trên đất tại vạch xuất phát, hướng ra xa quạt (0 độ).
 • Thay đổi góc của cánh buồm và thử nghiệm để xem góc nào làm cho cánh buồm đi xa nhất.
 • Ghi lại góc buồm tốt nhất vào bảng tính.
U3L5.1.png

Thử nghiệm 2: Gió ngang

 • Sử dụng công cụ đo góc để đặt thuyền buồm chạy trên đất theo hướng vuông góc (90 độ) với quạt.
 • Điều chỉnh cánh buồm, và ghi lại góc buồm di chuyển thuyền buồm chạy trên đất sang một bên tốt nhất (gió ngang).
U3L5.2.png

Thử nghiệm 3: Ngược chiều gió

 • Sử dụng công cụ đo góc để đo góc tối đa mà thuyền buồm chạy trên đất có thể chạy ngược chiều gió.
 • Ghi lại góc buồm tốt nhất.
_U3L5.3.png

Các em đã phát hiện được điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Có mẫu hình chung nào không?
 • Các em có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
 • Đừng quên ghi lại những gì các em quan sát được vào sổ tay khoa học.
45400-assessment.png