Chuyền bóng

Các chiến thuật trên sân bóng

 • Các cầu thủ bóng đá cần những kỹ năng gì để chuyền bóng trên sân?
 • (Những) lực nào làm cho bóng di chuyển?
 • Cầu thủ làm cho quả bóng dừng lại bằng cách nào?
U3L1.EngageThumbnail.png

Lắp ráp cầu thủ của các em

 • Sử dụng các hình ảnh trên trang 2 - 3 trong hướng dẫn lắp ráp để lấy cảm hứng.
 • Mô hình của các em phải:
  • Sử dụng một cơ chế để đẩy một quả bóng dọc theo bề mặt phẳng
  • Có thể bắt một quả bóng từ cầu thủ khác
U3L1.01.png

Hãy thử sức nhé!

 • Thử nghiệm mô hình di chuyển bóng và bắt bóng của các em.

Hãy sẵn sàng nào...

 • Đặt mô hình của các em trên sàn nhà và dùng mô hình để chuyền bóng từ một phía của lớp sang phía bên kia.
U3L1.SampleSolution.png

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Có mẫu hình chung nào không?
45400-assessment.png