Xe chạy bằng cánh quạt

Xe chạy bằng sức gió có thể chạy ngược chiều gió không?

 • Điều gì làm cho tua bin gió di chuyển?
 • Các lực nào làm cho tua bin gió di chuyển?
U3L6.EngageThumbnail.png

Lắp ráp mô hình Xe chạy bằng cánh quạt, và chúng ta hãy tìm hiểu xem...

 • Sách hướng dẫn lắp ráp, trang 104 - 122
U3L6.Thumbnail.png

Thử nghiệm 1: Ngược chiều gió

 • Đặt xe chạy bằng cánh quạt tại vạch xuất phát, hướng về phía quạt.
 • Bật quạt và quan sát những gì xảy ra.
 • Bây giờ, hãy thêm cánh vào cánh quạt và lặp lại thử nghiệm.
 • Điều gì đã xảy ra?
  • Xe di chuyển nhanh hơn hay chậm hơn?
  • Kết hợp nào của cánh quạt hoạt động tốt nhất?
 • Ghi lại kết quả trên bảng tính.
U3L6.04.png

Thử nghiệm 2: Theo hướng gió thổi

 • Các em có thể điều chỉnh hộp số trên cùng của xe chạy bằng cánh quạt để làm cho xe di chuyển theo các hướng khác nhau.
 • Thử nghiệm với các kết hợp hộp số khác để làm cho xe di chuyển theo hướng gió thổi.
 • Kết hợp nào hoạt động tốt nhất?
U3L6.03.png

Thử nghiệm 3: Thêm cánh quạt

 • Hãy thử cánh quạt 6 cánh (xem trang 3 của cuốn sách hướng dẫn lắp ráp để biết gợi ý).

Các em đã phát hiện được điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Có mẫu hình chung nào không?
 • Đừng quên ghi lại những gì các em quan sát được vào sổ tay khoa học.
45400-assessment.png