Đánh bóng

Va chạm

 • Trò chơi với bóng mà các em thấy trong video khác với các trò chơi khác mà các em đã thấy như thế nào?
 • Điều gì sẽ xảy ra khi hai quả bóng va chạm ở các góc khác nhau, và tại sao điều này xảy ra?
 • Các em đã nhận thấy điều gì qua các va chạm trong video?
U3L7.EngageThumbnail.png

Thiết lập khu vực chơi

Lắp ráp khu vực chơi này bằng cách sử dụng:

 • 2 tấm lớn màu xanh dương
 • 2 khung màu xanh lá cây
 • 2 tấm màu trắng
 • 2 quả bóng màu vàng
U3L7.01.png

Thách thức về thiết kế

 • Thiết kế một cơ chế có thể đánh một quả bóng vào quả bóng khác để ghi điểm.
 • Cơ chế của các em nên bao gồm ít nhất hai bộ phận chuyển động.
 • Các em không được dùng tay để đẩy trực tiếp quả bóng.

Thời gian đưa ra ý tưởng!

Đưa ra ít nhất hai ý tưởng về cách làm thế nào để di chuyển bóng (nghĩ lại về các mô hình mà em đã lắp ráp trong các bài học khác).
Hãy nhớ:

 • Sử dụng các viên gạch để giúp em lên ý tưởng.
 • Sử dụng các hình ảnh ở mặt trước của cuốn sách hướng dẫn lắp ráp để lấy cảm hứng.
 • Ghi lại ý tưởng của các em và vẽ bản phác thảo trên một mảnh giấy hoặc trong sổ tay khoa học.

Lắp ráp và thử nghiệm ý tưởng của các em

 • Hãy thử những ý tưởng của các em và thực hiện cải tiến.
 • Ai sẽ ghi điểm đầu tiên?

Cố gắng dẫn đầu!

 • Thử thách một bạn cùng lớp để thử nghiệm trò chơi của các em.

Các em đã phát hiện được điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
45400-assessment.png