Hãy đứng lên và nhảy!

Kiểm tra các chuyển động này...

 • Bánh răng trông như thế nào?
 • Làm cách nào để bánh răng bắt đầu quay?
 • Bánh răng có thể quay theo chiều nào?
U1L2.EngageThumbnail.png

Lắp ráp một sàn nhảy chuyển động bằng bánh răng

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "A", trang 4 - 10
 • Thêm các Nhân vật vũ công.
U1L2.01.png

Hãy chơi trò vũ điệu đóng băng!

 • Chơi trò "vũ điệu đóng băng" và kiểm tra cách các bánh răng di chuyển.
 • Đẩy bánh răng màu tím để bắt đầu nhảy.
 • Ngừng nhảy khi nhạc dừng lại.
 • Thử quay bánh răng theo các hướng khác nhau.
 • Các em có thể làm cách nào để những bánh răng quay nhanh hơn hoặc chậm hơn?

Thảo luận

 • Giải thích cách làm cho bánh răng di chuyển nhanh hơn hoặc chậm hơn.
45401-assessment.png