Cuộc đua đẩy xe tự chế

Sẵn sàng tham gia cuộc đua

 • Làm cách nào các em có thể di chuyển xe mà không cần sử dụng động cơ?
 • Điều gì làm cho những chiếc xe trong video di chuyển nhanh hoặc chậm?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong video thả xe?
 • Điều gì có thể làm giảm tốc độ xe?
U1L4.EngageThumnail.png

Lắp ráp xe và bệ phóng của bạn

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "A", trang 28 - 46
 • Đặt bệ phóng trên một bề mặt nhẵn.
 • Khám phá cách bệ phóng đẩy và kéo xe.
 • Chuẩn bị sẵn sàng để đo khoảng cách xe đi được!
U1L3.Thumbnail.png

3... 2... 1... xuất phát!

 • Thử nghiệm khoảng cách xe đi được có dùng và không dùng phanh.
  1. Kéo lò xo về phía trước và giữ lò xo tại chỗ.
  2. Đặt xe bên cạnh Nhân vật.
  3. Thả lò xo và quan sát xe di chuyển.
  4. Thử khởi động xe có và không có phanh.
  5. Đo 3 lần thử có bấm phanh, và 3 lần thử mà không có phanh.

Bạn có giành chiến thắng không?

 • Giải thích khoảng cách xe đi được có và không có phanh.
 • Chia sẻ những gì em đã làm để cho xe đi xa nhất.
45401-assessment.png