Cuộc đua tiếp sức

 • Các em nhớ đã lắp ráp những mô hình nào?
 • Đối với các em, mô hình nào hoạt động tốt nhất?
 • Các em có muốn lắp ráp bất kỳ mô hình nào một lần nữa không?

Các em sẽ làm điều đó bằng cách nào?

U1L7.EngageThumbnail.png
 • Xem video. Các em thấy những loại cuộc đua tiếp sức nào?
 • Làm cách nào các em có thể di chuyển một vật mà không cần dùng tay chạm vào vật?
 • Các em có những ý tưởng nào cho cuộc đua tiếp sức?

Thiết kế và lắp ráp

 • Sáng tạo ra một mô hình gì đó có thể sử dụng một lực đẩy hoặc kéo để chuyền "vật tiếp sức" mà không cần phải dùng tay chạm vào.
 • Vẽ phác thảo ý tưởng của các em, sau đó lắp ráp.
 • Sử dụng các bộ phận của mô hình mà các em đã lắp ráp trước đó, hoặc sáng tạo ra mô hình mới.

Các em đã sẵn sàng tham gia cuộc đua chưa?

 • Thử nghiệm mô hình của các em với bạn cùng tham gia. Có điều gì các em nên thay đổi không?
 • Hãy sẵn sàng cho cuộc đua tiếp sức của lớp!
 • Sẵn sàng rồi, hãy vào vị trí và xuất phát!

Đến vạch đích!

 • Các em đã làm như thế nào?
 • Giải thích cách hoạt động của mô hình.
45401-assessment.png