Ném tự do

Xem trò chơi

 • Các em thấy những lực nào khi cầu thủ ghi điểm bằng cú ném tự do trong video?
 • (Những) lực nào làm cho bóng di chuyển?
 • Lực làm cho quả bóng xuống trở lại?
 • Cú ném ba điểm là gì?
U2L3.EngageThumbnail.png

Lắp ráp sân bóng

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "B", trang 20 - 38
U2L3.01.png

Hãy thử sức nhé!

Thử nghiệm 1:

 • Đặt vị trí chốt xoay thành 1, khoảng cách ném 2, và chiều cao rổ 1 trên ngói được đánh số có màu xanh dương.
 • Cố gắng ghi điểm!
 • Ghi lại kết quả của các em trên biểu đồ trên Bảng tính học sinh.
 • Bây giờ, hãy xoay tay quay để tăng khoảng cách ném đến vị trí 4, 6 và 8.
 • Cố gắng ghi bàn thắng, ghi lại điểm số trong bảng.

Tìm mẫu hình!

Thử nghiệm 2:

 • Thay đổi chiều cao rổ và khoảng cách ném đến vị trí 2, và cố gắng ghi điểm.
 • Ghi điểm của các em trên Bảng tính học sinh.
 • Bây giờ, hãy xoay tay quay để tăng khoảng cách ném đến vị trí 4, 6 và 8.
 • Ghi lại điểm của các em.
 • Các em thấy điều gì?
 • Bây giờ, hãy nâng rổ đến vị trí 3 và làm thử nghiệm một lần nữa.

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Các em có thấy bất kỳ mẫu hình nào không?
45401-assessment.png