Cuộc đua xe không động cơ

Cuộc đua xe không động cơ

 • Cuộc đua xe không động cơ là gì?
 • Lực nào làm cho xe lăn xuống dốc?
 • Lực nào làm cho xe giảm tốc?
U2L6.EngageThumbnail.png

Chuẩn bị sẵn sàng cho tuyến đường đua!

 • Sách hướng dẫn lắp ráp "B", trang 88 - 102
U2L6.Thumbnail.png

Thử nghiệm va chạm!

Thử nghiệm 1:

 • Đặt xe ở đầu đoạn dốc và thả ra! Đẩy xe nếu xe không di chuyển.
 • Điều gì xảy ra với xe?
 • Điều gì xảy ra với lái xe?
 • Lực nào đang tham gia tương tác?

Đưa ra dự đoán

Thử nghiệm 2:

 • Lắp thêm bốn bánh vào xe.
 • Dự đoán khoảng cách xe sẽ đi.
 • Dùng một viên gạch để đánh dấu vị trí xe dừng theo dự đoán của các em.
 • Ghi ra dự đoán của các em vào cột "?".
 • Thử nghiệm xe của các em. Các em có đoán đúng không?
 • Trong cột khác, hãy ghi ra khoảng cách thực tế mà xe của các em đã đi được.
 • Thử nghiệm với các kích thước bánh xe khác nhau.
 • Dự đoán khoảng cách xe của các em sẽ đi với mỗi kích thước bánh xe, và thử nghiệm xem các em có đoán đúng không?
 • Bánh xe nào làm cho xe của các em đi xa nhất?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu các em thêm viên gạch nặng?
U2L6.02.png

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • "Ưu điểm" nào làm cho xe của các em đi xa nhất?
45401-assessment.png