Điền kinh

Điền kinh

 • Các vận động viên trong video di chuyển như thế nào?
 • Em có thể thấy các lực nào đang tham gia tương tác?
U2L1.EngageThumbnail.png

Lắp ráp sự kiện của em

 • Sử dụng các hình ảnh trên trang 2-3 trong cuốn sách hướng dẫn lắp ráp để lấy cảm hứng.
 • Mô hình của các em phải:
  • Bắt chước một sự kiện điền kinh thực tế bằng cách biểu diễn hoạt động chạy, nhảy hoặc ném
  • Có một số bộ phận cơ học chuyển động.
  • Bao gồm ít nhất một Nhân vật
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Hãy thử nghiệm!

 • Thử nghiệm mô hình của các em.

Hãy sẵn sàng nào...

 • Thực hành với các bạn cùng lớp để sắp xếp các mô hình của mọi người vào một sân thể thao lớn, và sẵn sàng xem sự kiện giải vô địch điền kinh!

Các em thấy điều gì?

 • Các em quan sát thấy những lực nào?
 • Các em có thấy bất kỳ mẫu hình nào không?
45401-assessment.png