Tất cả các tay trên boong!

lesson-header

Một đội thi đấu dự kiến sẽ biết mọi thứ về Đế dẫn động của họ.

Làm thế nào bạn sẽ chắc chắn rằng toàn bộ nhóm của bạn tham gia vào việc xây dựng nó?

Bản dựng của tôi, rô-bốt của chúng tôi.

student-02

Làm việc cùng nhau như một nhóm, xây dựng 4 bộ phận của Đế dẫn động Tiên tiến này. 

Bốn phần, cùng nhau.

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - vi-vn
student-03

Khi mọi người trong nhóm của bạn đã xây dựng xong, hãy ghép 4 phần lại với nhau để tạo một Đế dẫn động. Đừng quên:

  • Kết nối cáp
  • Quản lý cáp

Nó có hoạt động không?

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - vi-vn
student-04

Hãy thử chương trình này và xem những gì sẽ xảy ra.

Đế dẫn động của bạn nên:

  • Tiến lên phía trước
  • Di chuyển lùi
  • Lần lượt

Mô tả Đế dẫn động Tiên tiến của bạn.

student-05

Giả định bạn đang trình bày ngắn cho một giám khảo cuộc thi.

Đế dẫn động này khác với các Đế dẫn động khác như thế nào?

Nói về:

  • Đế dẫn động của bạn cảm thấy như thế nào
  • Việc xây dựng mô-đun có hữu ích hay không
  • Tại sao các bánh xe cũng được hỗ trợ ở bên ngoài

Đánh giá hiệu suất của bạn. 

student-06

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tới.

Tiếp tục cải thiện Đế dẫn động Tiên tiến của bạn để nó trông thật tuyệt và làm những gì bạn muốn!