Sẵn sàng cho một thử thách?

lesson-header

Bây giờ bạn đã có các kỹ năng, bạn phải sẵn sàng cho một thử thách thực sự!

Lắp ghép một sân chơi.

student-02

Thực hiện theo các hướng dẫn lắp ghép sau:

  • Mô-đun trò chơi
  • Đường dẫn
  • 2 Điểm mốc
  • 4 thùng

Đây là các quy tắc.

Xác định các thách thức trong video và viết mã giả để giải quyết chúng.

Tạo và kiểm tra chương trình của bạn.

Chia nhỏ thử thách thành các nhiệm vụ nhỏ hơn:

  • Mở khóa cổng
  • Mở cổng
  • Theo đường dẫn
  • Thu thập các thùng

Sử dụng My Blocks để giúp bạn quản lý chương trình của bạn.

Bây giờ giải quyết nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt!

student-04

Được rồi, bạn đã giải quyết nó. Nhưng bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất của bạn?

Tìm cách để dành ít thời gian hơn để giải quyết nhiệm vụ.

‘Tối ưu hóa’ có nghĩa là làm cho nó hiệu quả hơn, chính xác hơn hoặc nói chung là tốt hơn.

Bạn đã làm tốt thế nào? 

student-05

Hãy chuẩn bị thành một bài thuyết trình và trình bày cho cả lớp nghe. 

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và những điều mà bạn có thể làm tốt hơn.

Xin chúc mừng!
Bây giờ bạn thực sự đã Sẵn sàng Thi đấu!