Hãy bắt đầu nào!

Các em đã bao giờ nhìn thấy đường dây điện hoặc trạm biến áp điện chưa?
Thảo luận về cách phân phối năng lượng xung quanh cộng đồng của các em.

Xây dựng Đế dẫn động.

LE_FLL2022_CHALLENGE_GUIDED_MISSION_01.png

Các em sẽ cần Đế dẫn động đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ.

Lắp ghép sân chơi.

LE_FLL2022_CHALLENGE_GUIDED_MISSION_02.png

Hãy nhớ đặt mô hình Nhiệm vụ có hướng dẫn đúng vị trí trên sân chơi của Giải đấu FIRST LEGO.

Đừng quên sử dụng Khóa kép để cố định mô hình vào thảm.

Lập trình và xuất phát!

SPIKE Prime Smart Grid Guided Mission - vi-vn
LE_FLL2022_CHALLENGE_GUIDED_MISSION_03.png

Chạy chương trình này và xem điều gì sẽ xảy ra.
Hãy chắc chắn rằng các em bắt đầu với Đế dẫn động đặt ở đúng vị trí.

Tiếp theo là gì?

LE_FLL2022_CHALLENGE_RGR_02.png

Áp dụng kỹ năng đi theo vạch mà các em mới học được cho một mô hình nhiệm vụ khác.

Đừng quên phân tích những thử thách các em thấy trong video. Chia thành các phần nhỏ.

  • Đặt Đế dẫn động vào đúng vị trí
  • Di chuyển theo vạch
  • Tiếp cận mô hình nhiệm vụ
  • Kích hoạt mô hình nhiệm vụ

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

student-06

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà các em có thể làm tốt hơn không?
Bây giờ các em đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo!