Đẩy, kéo, nâng?

lesson-header

Trong các cuộc thi, Đế dẫn động cần các công cụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đế dẫn động của bạn cần những công cụ nào để di chuyển các vật thể xung quanh?

Đẩy về phía trước, và nâng lên.

student-02

Xây dựng các công cụ này:

  • Lưỡi máy ủi (để đẩy)
  • Nâng cánh tay (để nâng)
  • Thùng (để di chuyển)

Sử dụng chương trình này để kiểm tra các công cụ của bạn.

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step03-Program - vi-vn
student-03

Mô tả những gì xảy ra.

Một trong những cánh tay sẽ di chuyển lên.

Viết chương trình để kiểm soát các công cụ của bạn.

student-04

Làm cho Lưỡi máy ủi và Cần nâng của bạn di chuyển lên và xuống, nhanh và chậm. 

Chương trình của bạn có thể trông giống như thế này:

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step04-HINT - vi-vn

Thời gian thử thách!

Viết chương trình sao chép hành vi bạn nhìn thấy trong video này.

Điều này được gọi là ‘phân tích một vấn đề’.

Bạn đã làm như thế nào?  

student-06

Bạn có hài lòng với hiệu suất của bạn? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Nếu bạn đã đạt đến điểm này, bạn phải sẵn sàng cho một nhiệm vụ!