Tìm đúng vạch!

lesson-header

Thật dễ dàng để chiến thắng một cuộc đua xe hơi. Chủ yếu là bạn chỉ cần là người nhanh nhất và ở trên đường đua của bạn.

Liệu có hữu ích không nếu bạn có thể đi theo một đường?

Xây dựng Đế dẫn động này với một Cảm biến màu sắc.

student-02

Làm thôi nào!

Lái xe và dừng lại ở tại vạch.

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Step03-Program - vi-vn
student-03

Hãy thử dữ liệu lập trình đầu tiên và mô tả những gì bạn nhìn thấy.

Dữ liệu đầu tiên này sẽ khiến Đế dẫn động dừng lại ở một đường vuông góc với chuyển động của nó.

Vạch có thể:

  • Một đường màu đen được kẻ trên một tờ giấy
  • Băng đen
  • Gạch LEGO màu đen lớn hơn

Di chuyển trên một vạch.

student-04

Thử dữ liệu lập trình thứ hai và mô tả những gì bạn nhìn thấy.  

Nếu Cảm biến màu sắc phát hiện mép của vạch màu đen, Đế dẫn động sẽ chuyển hướng sang không gian màu trắng.

Khi Cảm biến màu sắc không phát hiện mép của vạch màu đen, Đế dẫn động sẽ chuyển hướng ngược với đường màu đen.

Lặp lại 2 hành động này liên tục.

student-03-hint

Có thể em đã nhận thấy rằng chúng ta đang điều khiển động cơ, qua phải 50 và qua trái -50. Bạn có biết tại sao không?

Cần phải di chuyển dọc theo đường thẳng để một động cơ di chuyển và động cơ còn lại dừng lại để cho phép Đế dẫn động di chuyển về phía trước. Nếu Đế dẫn động quay quá mạnh, đế sẽ chỉ quay đi quay lại tại chỗ.

Tối ưu hóa tốc độ cho chương trình.

student-05

Có nhiều cách để tạo ra một rô-bốt dò đường tốc độ cao.

Tổ chức một cuộc đua để xem Đế dẫn động của ai có thể đi nhanh nhất!

Thêm một khối “IF ELSE” để tăng tốc độ thực hiện chương trình.

Tiếp tục khám phá các chương trình dò đường, bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ bạn có thể cải thiện tốc độ của mình!

Chương trình của bạn có thể trông giống như thế này:

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Step05-Hint - vi-vn

Các em đã làm như thế nào?

student-06

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà các em có thể làm tốt hơn không?

Tuyệt vời! Bây giờ bạn sẽ có thể di chuyển Đế dẫn động của bạn gần như bất cứ nơi nào trên sân chơi.