DỪNG LẠI!

lesson-header

Chuyện gì vậy? Nó không hoạt động như bạn mong đợi?

Bạn thường giải quyết thách thức mới như thế nào?

Hãy lắp ghép một chú tê giác!

student-02

Mô hình này gồm hai phần:

  • Thân tê giác
  • Đầu tê giác

Hãy làm nó di chuyển đi

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - vi-vn
student-03

Đặt một viên gạch LEGO® cách mũi của rhino 1 mét.

Chạy chương trình và xem những gì sẽ xảy ra.

Tê giác nên chạy qua viên gạch LEGO, và không có hành động nào khác!

Dừng lại ở cục gạch!

student-04

Giữ viên gạch LEGO cách mũi Rhino 1 mét, điều chỉnh chương trình của bạn để làm cho Rhino dừng càng gần viên gạch càng tốt, mà không cần chạm vào nó.

Con tê giác sẽ di chuyển bao nhiêu vòng để đến gần viên gạch, mà không làm đổ nó?

Tính số lần chu vi của bánh xe phù hợp với quãng đường cần di chuyển. Sử dụng phép tính để tìm ra số vòng quay bạn nên nhập làm tham số.

student-04-hint

d = 56mm

Sẵn sàng cho một thử thách?

student-05

Đặt viên gạch LEGO cách mũi Rhino 120 cm.

Bạn có một cơ hội để lập trình cho Rhino dừng càng gần viên gạch càng tốt, mà không làm đổ nó.

Chúc may mắn!

Bạn có thể làm cho Rhino dừng lại khi mũi của nó chạm vào tường không?

student-06

Tạo 2 dữ liệu cho chương trình:

  • Một không có cảm biến
  • Một sử dụng Cảm biến lực (mũi của Rhino)

Chạy các dữ liệu chương trình riêng biệt và mô tả cách phản ứng của tê giác thay đổi như thế nào.

Cảm biến lực cho phép tê giác phát hiện các vật thể khi chạm vào chúng, bất kể bắt đầu ở khoảng cách nào.

Chương trình này không sử dụng Cảm biến lực: 

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - vi-vn

Chương trình này sử dụng Cảm biến lực:

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint02 - vi-vn

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Thật tốt khi biết bạn đã giải quyết thử thách đó!