Điều này sẽ tuyệt vời như thế nào?

lesson-header

Đây là một cách thú vị để tỉa lông chó!

Bạn có thể sử dụng quy trình tương tự để làm cho buổi sáng dễ dàng hơn? Điều này có vui hơn không? 

Hãy nghĩ cách bạn thức dậy, nấu và ăn sáng, và đến trường. Phải có một cái gì đó khiến bạn muốn nó dễ dàng hơn!

Lấy Bộ não.

student-02

Sử dụng nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Bạn đã có 3 phút để tạo ra ý tưởng...bắt đầu!

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - vi-vn
student-03

Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn cải thiện về buổi sáng và cách bạn có thể làm điều đó.

Chạy chương trình khi bạn đã sẵn sàng.

Nhấn nút bên trái trên Bộ não để kích hoạt đếm ngược 3 phút và trên nút bên phải để đếm ngược 5 phút.

Bây giờ, bạn có 5 phút để cải tiến.

student-04

Tạo một vài bản phác thảo và sử dụng các viên gạch để xây dựng ý tưởng của bạn. Thay đổi chương trình hoặc mô hình để có thể thực hiện… hãy chắc chắn bạn có thể giải thích suy nghĩ của mình!

Hãy chắc chắn khám phá tất cả các ý tưởng của bạn. Đừng đánh giá bất cứ điều gì. Những ý tưởng ban đầu dường như vô dụng nhưng chúng sẽ giúp tạo nên những ý tưởng mới.

Được rồi, bạn đã có 5 phút để chia sẻ ý tưởng của mình.

student-05

Mô tả ý tưởng của bạn cho các thành viên trong nhóm. 

Đặt những câu hỏi để hiểu hơn (nhưng không phán xét).

Bạn đã có 5 phút để thảo luận và chọn ý tưởng tốt nhất.

student-06

Thảo luận, cải thiện và loại trừ ý tưởng.

Cả nhóm cùng đồng ý với một ý tưởng mà nhóm sẽ khám phá.

Bây giờ bạn có 5 phút để thực hiện một mô hình.

student-07

Sử dụng các viên gạch LEGO để xây dựng ý tưởng của bạn.

Không cần thiết phải hoàn thiện, nhưng nó sẽ giúp bạn truyền đạt ý tưởng của mình.

Bạn đã sẳn sàng? Bạn có 3 phút để trình bày ý tưởng của bạn!

student-08

Quay video giải thích những gì bạn đang làm việc.

Hãy chắc chắn có đầy đủ mọi thành viên, ngay cả những người nhút nhát!

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Sử dụng phương pháp này bất cứ lúc nào bạn muốn để tạo ra ý tưởng và cải thiện sự sáng tạo của bạn!