Bạn có phải là thành viên của một đội không?

lesson-header

Các đội thể thao, âm nhạc, khiêu vũ, trò chơi ... được tìm thấy ở tất cả các nơi.

Bạn có là thành viên của một nhóm không? Nhóm bạn có nhóm trưởng không? Nhóm trưởng làm gì?

Bạn có 5 phút để xây dựng một Bàn tay rô-bốt.

student-02

Thử thách # 1: Chọn nhóm trưởng và làm theo chỉ dẫn. Làm việc nhanh nhất có thể để lắp ráp:

  • 1 Bàn tay rô-bốt

Bạn cũng sẽ cần 6 viên gạch LEGO® này.

Thử cánh tay rô-bốt

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình bằng cách nhấn nút Trái trên Bộ não để kiểm tra xem tay rô-bốt có nắm không.

Kiểm soát bàn tay rô-bốt!

Lập trình bàn tay mở và nắm.

Bắt đầu với chương trình này:

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - vi-vn

Di chuyển 6 viên gạch trong 2 phút

student-05

Thử thách # 2: Chọn nhóm trưởng mới và làm theo chỉ dẫn.

Bạn sẽ lần lượt sử dụng Bàn tay rô-bốt của mình để di chuyển từng viên gạch từ điểm A đến điểm B.

Điều chỉnh số giây trong khối Chờ để phù hợp với thời gian bạn phải giải quyết thử thách này.

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step05-Hint - vi-vn

Xếp chồng nhiều viên gạch nhất có thể trong 3 phút

student-06

Thử thách # 3: Đã đến lúc cho một trưởng nhóm mới.

Thực hiện theo chỉ dẫn và lần lượt sử dụng Bàn tay rô-bốt để xếp các viên gạch lên nhau.

Cẩn thận! Nếu bạn làm sụp tòa tháp, bạn sẽ phải tự xây dựng lại.

Di chuyển viên gạch từ nơi này sang nơi khác

student-07-V1

Thử thách # 4: Bây giờ kết hợp với một nhóm khác và chọn một nhóm trưởng.

Đội A: Thay phiên nhau sử dụng bàn tay rô-bốt của bạn để nhặt một viên gạch. Gặp giữa đường và giao gạch cho đội kia.

Đội B: Thay phiên nhau chỉ sử dụng bàn tay rô-bốt của bạn để lấy viên gạch từ đội kia và đưa nó đến vị trí được chỉ định.

Nếu thử thách xếp gạch dễ dàng, hãy sử dụng gạch này:

student-07-hint-01

Nếu không, sử dụng cái này:

student-07-hint-02

Bạn đã làm như thế nào? 

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và những điều mà bạn có thể làm tốt hơn.

Bạn đã tìm ra những cách mới để phát triển tinh thần đồng đội?