Làm thế nào để có thể sửa chữa mọi thứ nhanh chóng?

lesson-header

Phát minh ra những thứ cũng có nghĩa là sửa chữa được mọi thứ.

Điều đầu tiên bạn làm khi một cái gì đó bị vỡ là gì? 

Máy cắt CNC này cần phải được sửa chữa.

student-02

Bạn phải khắc phục sự cố và sửa chữa máy cắt CNC của bạn! Bắt đầu bằng cách xây dựng máy:

  • Phần đầu của máy cắt CNC
  • Phần đáy của máy cắt CNC

Chạy chương trình này để kích hoạt máy cắt CNC của bạn

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program - vi-vn
student-03

Đã sai ở đâu?

Mô tả những gì bạn nhìn thấy. Hãy tìm vấn đề.

Máy cắt CNC có nhiệm vụ giúp bạn cắt các bộ phận, nhưng có gì đó không đúng.

Đừng thay đổi chương trình. Các vấn đề sẽ được tìm thấy trên chính máy cắt CNC.

Những điểm sai là?

student-04
  • Tìm hiểu tại sao máy cắt CNC không hoạt động như bình thường. 
  • Khắc phục sự cố.
  • Chụp ảnh hoặc quay video về các vấn đề bạn đã tìm thấy và ghi lại các bản sửa lỗi.

Thời gian để nâng cấp!

student-05

Bây giờ máy cắt CNC của bạn đã được sửa, hãy thực hiện ít nhất 2 cải tiến. Bạn có thể:

  • Tạo phần đặt lại cho vị trí động cơ.
  • Sử dụng Cảm biến màu và đường màu đen để tạo khay nạp giấy tự động.
  • Tạo hướng dẫn xử lý sự cố. 
  • Hãy đến với bản nâng cấp của riêng bạn!

Đánh giá hiệu suất của bạn.

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tới.

Sửa chữa mọi thứ để sử dụng lâu hơn. Thật tuyệt vời khi bạn có thể sửa chữa nhiều thứ!