Bạn có thể thiết kế một cái gì đó cho người khác?

student-01

Cần gì để có thể thiết kế một cái gì đó cho người khác?

Nếu bạn có thể thay thế bàn tay của ai đó bằng thứ khác, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ làm gì?

Hãy sáng tạo, và phác thảo ý tưởng ra giấy! 

student-02

Tìm ít nhất 2 ý tưởng sáng tạo để thay thế bàn tay của con người khác bằng thứ khác.

Một ý tưởng có thể là một cửa mở tự động.

Viết ra tất cả các ý tưởng của bạn trong Sổ tay Nhà phát minh của bạn.

Xây dựng nguyên mẫu của bạn

student-03

Xây dựng 2 bàn tay và cánh tay có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.

Truy cập trang hướng dẫn lắp ghép để lấy cảm hứng.

Prosthesis-Thumb

Lập trình & Kiểm tra mô hình của bạn

student-04

Tạo một chương trình khác nhau cho mỗi nguyên mẫu.

Sử dụng một phương pháp thử nghiệm công bằng để so sánh các nguyên mẫu.

Nguyên mẫu nào tốt nhất?

student-05

Mô tả nguyên mẫu tốt nhất ở mức nào (hoặc không qúa tốt) và liệu nó có làm được những gì mà bạn tưởng tượng. 

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Xin chúc mừng! Bây giờ bạn là thành viên ưu tú của Biệt đội phát minh!