Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

lesson-header

Đôi khi, bạn chỉ có một vài manh mối để giúp bạn xác định được vấn đề.

Một số điều bạn phải làm trước khi phát minh ra một giải pháp cho một vấn đề là gì?

Gặp Kiki.

student-02

Kiki có một cuộc sống thú vị nhưng cô ấy thấy mình trong tất cả các tình huống kỳ lạ!

Vấn đề của Kiki là gì?

SPIKE Invention-Squad Help Step03-Program - vi-vn
student-03
  1. Đọc câu chuyện trong hộp bình luận số
  2. Chạy chương trình này và bắt đầu câu chuyện số 1.
  3. Vị trí Kiki trước mỗi viên gạch màu. Bạn sẽ nghe thấy 3 âm thanh sẽ tạo ra một ‘câu chuyện’. Lắng nghe cẩn thận và để trí tưởng tượng của bạn quyết định vấn đề của Kiki.

Ví dụ, trong câu chuyện số 1, Kiki với câu chuyện số 1 có thể là Kiki bị buộc vào dây xích và cô ấy có thể bị tổn thương vì chủ sở hữu của cô ấy không chú ý.

Đây thêm một câu chuyện khác.

student-04
  1. Phát câu chuyện số 2. 
  2. Suy nghĩ về câu chuyện được tạo ra bởi những âm thanh mới này và lập danh sách tất cả các vấn đề mà Kiki có thể gặp phải dựa trên những âm thanh mới này. Gặp gỡ với một nhóm khác và so sánh danh sách của bạn.

Câu chuyện của bạn là gì?

student-05

Thay đổi âm thanh một lần nữa. Lần này bạn sẽ chọn âm thanh của riêng mình, vì vậy hãy sáng tạo!

Lập danh sách các vấn đề Kiki có thể gặp phải trong câu chuyện mới này và có một nhóm khác cũng làm như vậy.

So sánh danh sách của bạn. Bạn đã thực hiện các dự đoán tương tự?

Bạn đã làm như thế nào? 

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và những điều mà bạn có thể làm tốt hơn.

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bước đầu tiên để trở thành một thành viên ưu tú của Nhóm Phát minh.