Có nhớ chú bọ?

lesson-header

Sẽ rất vui nhộn khi chúng ta có thể tổ chức một cuộc đua giữa các chú bọ!

Làm thế nào các em có thể cải thiện chú bọ chạy bộ này để chắc chắn chiến thắng cuộc đua?

Lắp ghép chú bọ của bạn.

student-02

Bắt đầu nào.
Bạn sẽ cần kiểm tra và sau đó sửa đổi em bọ của mình để (hy vọng) tạo ra con bọ có tốc độ nhanh nhất!

Được rồi, hãy kiểm tra em bọ của mình nào!

SPIKE Invention-Squad Hopper-Race Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình và xem em bọ của bạn di chuyển!

Tạo nguyên mẫu chân bọ mới

student-04

Hãy nghĩ ra ít nhất 2 ý tưởng mới để làm cho em bọ có thể di chuyển nhanh hơn nữa.

Ghi nhớ: Gì cũng được, nhưng bạn không thể sử dụng bánh xe!

Kiểm tra nguyên mẫu của bạn

student-05

Đặt 4 viên gạch có 2 màu khác nhau cách nhau khoảng d = 50 cm để tạo vạch bắt đầu và vạch kết thúc.

Đặt con bọ của bạn ở vạch xuất phát và chạy chương trình. 

Sẵn sàng rồi, hãy vào vị trí và xuất phát!

student-06

Đội nào xây dựng đôi chân chạy nhanh nhất? 

Giải thích các cơ chế của mô hình chú bọ.

Bạn đã làm như thế nào? 

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Trở thành một nhà phát minh cũng có nghĩa là cải thiện mọi thứ. Làm tốt lắm!