Thông báo! Thông báo!

lesson-header

Ai đó đã lấy cắp Hộp ký gửi an toàn!

Làm thế nào bạn có thể tăng cường độ an toàn cho nó?

Xây dựng Hộp ký gửi siêu an toàn này.

student-02

Phiên bản mới: lớn hơn, mạnh hơn, an toàn hơn!

Nếu bạn có thời gian, hãy xây dựng thiết kế của riêng bạn!

Hãy thử chương trình này.

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình để tìm hiểu cách thức hoạt động của Hộp ký gửi siêu an toàn.

Đầu tiên, hộp sẽ được khóa.

Nhấn nút bên trái trên Bộ não để mở khóa.

Bạn chỉ có năm giây để nhấn nút bên trái!

Đã đến lúc thêm một lớp bảo mật.

student-04

Thêm một điều kiện kết hợp vào chương trình.

Làm sao để Hộp ký gửi siêu an toàn chỉ mở khi số đã được quay hơn 180 độ HOẶC nhấn nút bên phải.

Bây giờ hãy thay đổi “HOẶC” thành “VÀ”.

student-05

So sánh tính bảo mật của 2 chương trình. 

Cách nào an toàn hơn?

Tự tạo cách của riêng mình.

student-06

Tạo chuỗi bí mật của riêng bạn bằng cách sử dụng các điều kiện kết hợp và nhờ người khác thử mở khóa Hộp ký gửi siêu an toàn của bạn.

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

BÙM! Chống trộm hiệu quả.