Quý vị đang bị mất lô hàng?

lesson-header

Tất nhiên, mọi người đều muốn biết gói hàng của mình đang ở đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng các hệ thống theo dõi.

Bạn có thể đưa ra ví dụ về một hệ thống theo dõi không?

Lắp ghép Hệ thống Theo dõi.

student-02

Phần khó tin của công nghệ hệ thống theo dõi đó là nó sẽ giúp chúng ta theo dõi vị trí gói hàng của bạn trong thời gian thực. Nhưng trước tiên, bạn sẽ phải lắp ghép nó:

  • Phần đầu của Hệ thống Theo dõi
  • Phần thân của Hệ thống Theo dõi

Chuẩn bị theo dõi!

SPIKE Kickstart your business Track your packages Step03-Program - vi-vn
student-03

Nạp một tờ giấy vào hệ thống theo dõi của bạn và kiểm tra từng chuyển động của nó.

Trình theo dõi nên tuân theo:

  • Một đường ngang (trái-phải)
  • Một đường thẳng đứng (lên xuống)

Theo dõi các bưu kiện trên bản đồ thành phố.

student-04

Nạp bản đồ thành phố vào hệ thống theo dõi của bạn và kết hợp các ngăn xếp lập trình này để đi theo tuyến đường.

Nó đã ở đó chưa?

student-05

Bạn có thể sử dụng các ngăn xếp lập trình tương tự nhưng lần này đường dẫn có một vài phần khó khăn!

Bạn đã làm như thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Gói của bạn đã được giao!