Bạn có giỏi các trò chơi logic không?

Hãy kể tên một số cách chơi trò chơi có thể giúp duy trì và cải thiện trí nhớ của bạn.

Phát triển trò chơi trí não này.

student-02

Gặp gỡ ‘Người quản lý Trò chơi’. Người quản lý Trò chơi sẽ đọc màu sắc của những thanh kẹo bằng gạch mà bạn đã đưa vào!

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Người chơi 1, viên gạch màu đỏ của bạn ở đâu?

SPIKE Life Hacks Braingame Step03-Program - vi-vn

Chạy chương trình này. Nó sẽ sử dụng một mảng để phát hiện vị trí của viên gạch màu đỏ trong thanh kẹo đầu tiên. 

Màu đỏ được sử dụng cho giá trị số 9.

Người chơi 2, viên gạch màu đỏ của bạn ở đâu?

  • Lắp thanh kẹo của người chơi 2 (bây giờ, bạn cần có 2 thanh kẹo khác nhau).
  • Lập trình Người quản lý Trò chơi để hiển thị vị trí của viên gạch màu đỏ trên Ma trận đèn.
  • Sử dụng một mảng cho mỗi thanh kẹo trong chương trình của bạn.

Có phải chúng đang ở cùng một vị trí không?

Xáo trộn cả hai thanh kẹo một lần nữa.

Tạo lập một chương trình để phát ra âm thanh nếu các viên gạch màu đỏ đang ở cùng một vị trí trong mỗi ngăn xếp chứa các viên gạch.

Chơi một trò chơi giải mã!

Xáo trộn cả hai thanh kẹo một lần nữa.

Tạo lập một chương trình để cho bạn biết khi nào vị trí của cả hai viên gạch dưới thanh gạch kẹo khớp nhau.

Kiểm tra ‘gợi ý’ theo các quy tắc của trò chơi.

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Ồ! đó là một kỹ năng rèn luyện trí não!