Bạn có giỏi các trò chơi logic không?

Hãy kể tên một số cách chơi trò chơi có thể giúp duy trì và cải thiện trí nhớ của bạn.

Phát triển trò chơi trí não này.

student-02

Gặp gỡ ‘Người quản lý Trò chơi’. Người quản lý Trò chơi sẽ đọc màu sắc của những thanh kẹo bằng gạch mà bạn đã đưa vào!

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Người chơi 1, viên gạch màu đỏ của bạn ở đâu?

SPIKE Life Hacks Braingame Step03-Program - vi-vn

Chạy chương trình này. Nó sẽ sử dụng một mảng để phát hiện vị trí của viên gạch màu đỏ trong thanh kẹo đầu tiên. 

Màu đỏ được sử dụng cho giá trị số 9.

Một mảng giống như một bảng gồm một cột có nhiều hàng.

Người quản lý Trò chơi của bạn sẽ ‘ăn’ thanh kẹo và nhả nó ra. Sau đó, nó sẽ hiển thị vị trí của viên gạch màu đỏ trên Ma trận đèn.

Nếu bạn đặt viên gạch màu đỏ ở phía dưới cùng của thanh kẹo, Người quản lý Trò chơi sẽ phát hiện ra và chúc mừng bạn.

student-03-hint

Người chơi 2, viên gạch màu đỏ của bạn ở đâu?

  • Lắp thanh kẹo của người chơi 2 (bây giờ, bạn cần có 2 thanh kẹo khác nhau).
  • Lập trình Người quản lý Trò chơi để hiển thị vị trí của viên gạch màu đỏ trên Ma trận đèn.
  • Sử dụng một mảng cho mỗi thanh kẹo trong chương trình của bạn.

Người quản lý Trò chơi sẽ hiển thị vị trí của viên gạch màu đỏ khi nhấn nút bên phải trên Trung tâm.

Có phải chúng đang ở cùng một vị trí không?

Xáo trộn cả hai thanh kẹo một lần nữa.

Tạo lập một chương trình để phát ra âm thanh nếu các viên gạch màu đỏ đang ở cùng một vị trí trong mỗi ngăn xếp chứa các viên gạch.

Tìm ra những cách khác nhau để sử dụng câu lệnh có điều kiện ‘NẾU KHÔNG THÌ’.

Ví dụ:

SPIKE Life Hacks Braingame Step05-Program - vi-vn

Chơi một trò chơi giải mã!

Xáo trộn cả hai thanh kẹo một lần nữa.

Tạo lập một chương trình để cho bạn biết khi nào vị trí của cả hai viên gạch dưới thanh gạch kẹo khớp nhau.

Kiểm tra ‘gợi ý’ theo các quy tắc của trò chơi.

Đây là quy tắc:

  • Người chơi 1 cung cấp một thanh kẹo cho Người quản lý Trò chơi, người sẽ ghi lại trình tự màu sắc trong một mảng.
  • Người chơi 2 cung cấp một thanh kẹo khác cho Người quản lý Trò chơi, người sẽ ghi lại trình tự màu sắc trong mảng thứ hai.
  • Chương trình sẽ so sánh cả hai mảng và đèn LED sẽ sáng lên ở dòng mà màu của hai thanh kẹo trùng nhau. 
  • Người chơi 2 có thể sắp xếp lại các viên gạch của mình một lần nữa để thử lại và khớp với thứ tự viên gạch của người chơi 1.

Kiểm tra các chương trình này để truyền cảm hứng:

SPIKE Life Hacks Braingame Step06-Program - vi-vn

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Ồ! đó là một kỹ năng rèn luyện trí não!