Thời tiết hôm nay sẽ như thế nào?

lesson-header

Các dự báo thời tiết sẽ sử dụng dữ liệu để đưa ra dự báo. 

Bạn nghĩ mức độ tin cậy của dữ liệu này như thế nào?

Lắp ghép Công cụ Dự báo Thời tiết này.

student-02

Chúng ta hãy cùng xem liệu dự đoán thời tiết cho ngày nay sẽ như thế nào!

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Kiểm tra tình hình thời tiết: trời có nắng không?

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - vi-vn
student-03

Chúng ta hãy cùng xem nhé!

Thiết đặt vị trí cho thành phố của bạn và xem điều gì sẽ xảy ra nếu trời nắng.

Dự báo cho 5 giờ tới là gì?

student-04

Yêu cầu học sinh của bạn tạo lập một chương trình để người dự báo thời tiết có thể mô tả thời tiết trong 5 giờ tới.

Ghi lại dự đoán của Công cụ Dự báo Thời tiết vào bảng.

Kiểm tra dự báo tại các thành phố khác.

student-05

Ghi lại dự báo cho ít nhất 2 thành phố khác.

Trong 5 giờ tới, hãy ghi lại thời tiết thực tế (vào bảng của bạn) và so sánh dữ liệu dự báo với dữ liệu thực tế.

Bạn đã làm như thế nào?

student-06

Hãy dành một chút thời gian để đánh giá bản thân. 

Xin chúc mừng… Bạn vừa mới đạt được kỹ năng dự báo!