Bạn có thể duy trì số lượng trong quá trình tập luyện không?

lesson-header

Khi vận động viên tập luyện, họ thường thực hiện các bài tập đại diện, một chuỗi bài tập hay theo một thói quen.

Bạn có thể lấy ví dụ về mỗi thuật ngữ tập luyện này không?

Lắp ghép Leo, huấn luyện viên cá nhân của bạn.

student-02

Huấn luyện viên cá nhân này sẽ giúp bạn đếm số lần đứng lên.

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Trước tiên, hãy thử chương trình mã hóa này.

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - vi-vn
student-03

Bạn sẽ thấy Leo tự thực hiện một số động tác đứng lên.

Hãy đếm số bài tập đại diện của Leo!

student-04

Bây giờ, hãy sử dụng một biến để thêm bộ phận đếm vào chương trình này.

Lắp khối ‘thiết lập số lượt đứng lên’ vào đầu ngăn xếp lập trình để xác định giá trị mà bạn sẽ bắt đầu đếm từ đó.

Thêm khối ‘thay đổi số lượt đứng lên thành 1’ khi Leo đã hoàn thành một lượt đứng lên.

Thêm khối ‘công cụ báo cáo’ vào khối đèn để trực quan hóa nội dung của biến.

Nó có thể trông giống như thế này:

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step04-Hint - vi-vn

Tôi đã thêm một biến thứ hai để đếm lượng calo được đốt cháy:

student-05

Lượng calo sẽ tăng thêm 3 cho mỗi nhóm có 5 lần đứng dậy. 

Hiển thị lượng calo được đốt cháy trên Canvas Lập trình.

Bạn sẽ cần tạo một biến khác sẽ tính lượng calo được đốt cháy và hiển thị biến đó bằng Khối hiển thị.

Bây giờ thêm một số đặc điểm tính cách!

student-06

Sử dụng nhiều viên gạch xếp hình hoặc thay đổi chương trình của bạn để giúp huấn luyện viên của bạn trở nên cá tính hơn.

Ghi hình buổi tập luyện.

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm. 

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

7, 8, 9, 10... hãy tiếp tục, bạn có thể làm được!