Bạn muốn trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó ư?

student-01

Dữ liệu có thể giúp cải thiện các kỹ năng của bạn.

Dữ liệu sẽ cần những gì để đạt đến cấp độ cao nhất?

Mô tả 2 hoạt động mà bạn muốn chúng trở thành thế mạnh của bạn.

student-02

Bạn cần loại chương trình tập luyện nào?

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong chương trình tập luyện của mình bằng cách nào?

Thiết kế một huấn luyện viên cho hoạt động mà bạn đã chọn.

student-03

Xây dựng một chương trình nào đó có thể giúp bạn thực hành. 

Tạo lập các chương trình khác nhau từ dữ liệu.

student-04

Kiểm tra các giải pháp của bạn càng kỹ càng tốt.

Sử dụng một phương pháp kiểm tra công bằng để so sánh chúng.

Chuẩn bị để chia sẻ chương trình tập luyện của bạn.

student-05

Cùng nhau phát triển một chương trình chạy thử và trình bày nó trước lớp của bạn. 

Bạn đã làm như thế nào?  

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và những điều mà bạn có thể làm tốt hơn.

Làm tốt lắm! Bây giờ, hãy tiếp tục phát triển kỹ năng sáng tạo của bạn.