Beaufort, ai?

lesson-header

Bạn có thể đo tốc độ của một thứ gì đó mà bạn không thể nhìn thấy bằng cách nào?

Tốc độ gió được đo như thế nào?

Lắp ghép Thang sức gió Beaufort này.

student-02

Nó sẽ cho bạn biết tốc độ của gió và liệu có an toàn khi lái máy bay điều khiển từ xa hay thả diều, chơi bóng chuyền hoặc tổ chức một bữa tiệc bên ngoài hay không.

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Hãy thử nghiệm chương trình này.

SPIKE Life Hacks Windspeed Step03-Program - vi-vn
student-03

Nhập tên của một thành phố và chạy chương trình để xem điều gì sẽ xảy ra.

Hệ thống Chỉ báo Tốc độ Gió sẽ chỉ đến cùng một vị trí ngay cả khi tốc độ gió tại vị trí mà bạn đã chọn sẽ khác nhau trong 24 giờ tới.

Làm cho Hệ thống Chỉ báo Tốc độ Gió của bạn thể hiện được tốc độ gió.

student-04

Chia thang đo thành 2 phần:

  • Nếu trời có gió, hãy chuyển sang màu vàng
  • Nếu khác, chuyển sang màu xanh dương

Đối với phần đầu tiên này, bạn có thể định nghĩa như sau:

  • “Không có gió” là tốc độ gió dưới 5,5 m/s
  • “Có gió” là tốc độ gió trên 5,5 m/s

Làm cho Hệ thống Chỉ báo Tốc độ Gió của bạn trở nên chính xác hơn.

student-05

Bây giờ, hãy mở rộng chương trình của bạn để tăng độ chính xác của thang đo và chia nó thành 4 phần.

Hãy để Thang sức gió Beaufort truyền cảm hứng cho bạn.

  • Màu xanh dương: Thang sức gió Beaufort 1-3 (1-12 dặm/giờ hoặc 0,5 - 5,5 m/s), gió thổi nhẹ đến rất nhẹ
  • Màu xanh lá: Thang sức gió Beaufort 4-6 (13-31 dặm/giờ hoặc 5,5 - 13,8 m/giây), gió thổi vừa đến mát
  • Màu vàng: Thang sức gió Beaufort 7-9 (31-54 dặm/giờ hoặc 13,8 - 24,4 m/s), gió thổi mạnh đến rất mạnh
  • Màu đỏ: Thang sức gió Beaufort 10-12 (từ 55 đến trên 73 dặm/giờ hoặc 24,4 - 32,7 m/s), bão đến siêu bão

Gió đến từ đâu?

student-06

Thêm một chức năng để hiển thị hướng gió.

Bạn có thể sử dụng âm thanh hoặc Màn hình, nhưng liệu bạn có thể sáng tạo hơn không?

Đánh giá hiệu suất của bạn. 

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tới.

Bây giờ, bạn có thể nhìn thấy gió!