Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01

Đối với một vật thể giảm tốc độ, chẳng hạn như ván trượt hoặc bi đá:

 • Đồ thị biểu thị quãng đường theo thời gian có dạng như thế nào?
 • Đồ thị biểu thị tốc độ theo thời gian có dạng như thế nào?
 • Đồ thị biểu thị động năng theo thời gian có dạng như thế nào?

Lắp khối bi đá trên băng!

45678_Science_40.png
 • Hoàn thành! Em đã lắp xong khối bi đá trên băng hoặc xe có bánh xoay tự do hoặc một mô hình nào đó tùy ý!

Thực hành đẩy.

45678_Science_34.png
 • Em có vạch xuất phát và vạch đích.
 • Em có thể đẩy bi đá đến đích và vẽ đồ thị.
SPIKE Prime Science Aim for It - Step03 - vi-vn

Ghi nhận tốc độ ban đầu.

Student-04.png
 • Em đã thay đổi chương trình để ghi nhận tốc độ ban đầu vào đồ thị.
 • Em đã thử đẩy lại bi đá và có thể ghi nhận giá trị gần đúng của tốc độ ban đầu.

Xác định động năng ban đầu.

Student-05.png
 • Chương trình của em sẽ tính toán và cho biết động năng khi em bắt đầu đẩy.

m = 305 g

Cùng chơi thôi!

45678_Science_32.png
 • Em đã chuẩn bị sân chơi.
 • Em đã cố cán hồng tâm 3 lần.
 • Em đã đo khoảng cách giữa đích và vị trí bi đá dừng lại.

Các em đã làm tốt thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Em có thể trả lời những câu hỏi bên dưới:
  • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?
  • Em đã học được gì?

Trông được đấy!