Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Động năng và thế năng có mối quan hệ như thế nào với nhau?
 • Các em có biết trò chơi nào trong cuộc đua vượt chướng ngại vật không?

Hãy cố nghĩ ra một trò chơi nào đó trong cuộc đua vượt chướng ngại vật mà các em có thể lắp ráp.

Student-02.png
 • Em đã mô tả 2 - 3 trò chơi trong cuộc đua vượt chướng ngại vật mà em có thể lắp ghép mô hình.
 • Em đã mô tả nơi quan sát thấy thế năng chuyển thành động năng trong mỗi trò chơi.

Chọn, lắp ráp và đặt tên cho mô hình của bạn.

student-04.png
 • Em đã bắt đầu lắp ráp mô hình do em lựa chọn.
 • Em đã nghĩ ra một cái tên cho mô hình của mình.

Lập trình và thử nghiệm mô hình.

student-04.png
 • Em đã lập trình cho mô hình của em.
 • Em có thể ghi lại và hiển thị các giá trị năng lượng.
 • Em có thể chứng minh rằng kết quả của em đã cải thiện trong quá trình thử nghiệm.

Chúng ta hãy cùng chia sẻ nhé!

science-unit-white.png
 • Em đã thuyết trình về mô hình của mình trước các bạn trong lớp.

Các em đã làm tốt thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Em có hài lòng với thành tích của mô hình không?
 • Còn điều gì mà em cần khắc phục không?

Xin chúc mừng! Bây giờ em đã trở thành một Ninja trong cuộc đua vượt chướng ngại vật.