Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Tốc độ của các em như thế nào khi leo dốc?
 • Các em sinh ra loại năng lượng nào khi lên cao?
 • Các em cần làm gì để duy trì mức năng lượng đều như khi đạp xe (toàn thân)?
 • Tại sao các em nghĩ như vậy?

Hãy lắp ráp một chiếc xe đạp thông minh nào!

Student-02.png
 • Hoàn thành! Em đã lắp được một chiếc xe đạp.

Thử nghiệm ngay.

Student-03.png
 • Chiếc xe đạp đang tiến về phía trước và đang ghi giá trị.
 • Em có thể thấy được đồ thị của mình.
 • Em có thể trả lời những câu hỏi bên dưới:
 • Tại sao Bộ não trung tâm không ghi độ đốc là “0”?
 • Tại sao có một đường cong bất thường ở đầu dòng điện năng?
SPIKE Prime Science This is Uphill - Step03 - vi-vn

Chúng ta cùng leo dốc thôi!

Student-05.png
 • Em có thể thấy được đồ thị mới của mình.
 • Em có thể trả lời những câu hỏi bên dưới:
  • Em có thể mô tả những hiện tượng xảy ra với điện năng của động cơ khi xe đạp leo dốc không?
  • Tại vị trí nào trên đồ thị, xe đạp của các em sinh ra thế năng?

Lặp lại với độ dốc khác. Hãy đoán xem!

Student-04.png
 • Em đã tạo được con đường của mình.
 • Em đã vẽ được đồ thị bằng giá trị ước tính.
 • Em đã có thể ghi lại dữ liệu và xác minh đồ thị.

Thông báo cho mọi người kết quả thu được

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?
 • Các em có thể mô tả cách thức để sinh ra thế năng không?

Làm tốt lắm!