Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Tốc độ của các em như thế nào khi leo dốc?
 • Các em sinh ra loại năng lượng nào khi lên cao?
 • Các em cần làm gì để duy trì mức năng lượng đều như khi đạp xe (toàn thân)?
 • Tại sao các em nghĩ như vậy?

Hãy lắp ráp một chiếc xe đạp thông minh nào!

Student-02.png
 • Hoàn thành! Em đã lắp được một chiếc xe đạp.

Thử nghiệm ngay.

Student-03.png
 • Chiếc xe đạp đang tiến về phía trước và đang ghi giá trị.
 • Em có thể thấy được đồ thị của mình.
 • Em có thể trả lời câu hỏi sau:
 • Tại sao Bộ não trung tâm không ghi độ dốc (đường màu xanh dương) là “0”?
SPIKE Prime Science This is Uphill - Step03 - vi-vn

Chúng ta cùng leo dốc thôi!

Student-05.png
 • Em có thể thấy được đồ thị mới của mình.
 • Em có thể trả lời những câu hỏi bên dưới:
  • Em có thể mô tả những hiện tượng xảy ra với điện năng của động cơ khi xe đạp leo dốc không?
  • Nhìn vào biểu đồ, em có thể thấy rằng chiếc xe đạp của em đang đạt được thế năng nào?

Cố gắng làm cho độ nghiêng càng dốc càng tốt để thấy rõ hơn sự khác biệt về mức tiêu thụ điện năng.

Lặp lại với độ dốc khác. Hãy đoán xem!

Student-04.png
 • Em đã tạo được con đường của mình.
 • Em đã vẽ được đồ thị bằng giá trị ước tính.
 • Em đã có thể ghi lại dữ liệu và xác minh đồ thị.

Thông báo cho mọi người kết quả thu được

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?
 • Các em có thể mô tả cách thức để sinh ra thế năng không?

Làm tốt lắm!