Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Thế năng là gì?
 • Các em có thể nhảy cao bao nhiêu?
 • Làm cách nào để đo được độ cao bước nhảy?
 • Công (thế) năng có giá trị bao nhiêu?

Lắp ráp tạ chuông thông minh!

Student-02.png
 • Hoàn thành! Em đã lắp ráp được tạ chuông.

Thực hành nhảy nào.

Student-03.png
 • Em biết cách nhảy cùng tạ chuông.
 • Em có thể sử dụng chương trình và đồ thị để xác định độ cao bước nhảy.
SPIKE Prime Science Time for Squat Jumps - STEP03 - vi-vn

Đo thế năng.

Student-04.png
 • Em có thể biểu hiện giá trị thế năng của em trong chương trình.

Thế năng của em có thay đổi không?

Student-05.png
 • Em có thể trả lời câu hỏi sau:
  • Các em tăng hay giảm thế năng khi nhảy và đeo ba lô trên lưng?

Các em đã làm tốt thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?
 • Em đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà các em có thể làm tốt hơn không?

Trông được đấy!