Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Làm cách nào để đo vận tốc đi bộ của các em?
 • Làm cách nào để đo hoặc tính được mức năng lượng sinh ra của một vật thể đang chuyển động?
 • Đó là loại năng lượng nào?

Lắp ráp máy đếm bước chân!

45678_Science_20.png

Chúng ta sẽ sử dụng máy đếm bước chân để đo số bước chân và vận tốc đi bộ của các em.

 • Hoàn thành, em đã lắp xong máy đếm bước chân

Thực hành đo số bước chân.

Watch your steps - Lesson Header
 • Em đã lập trình cho máy đếm bước chân của em.
 • Em đã đi bộ 10 bước để thử chương trình.
 • Em đã nhập dữ liệu vào đồ thị.
 • Em có thể trả lời câu hỏi sau:
  • Làm cách nào để xác định từng bước chân trong dữ liệu trên đồ thị?
SPIKE Prime Science Watch your Steps - Step03 - vi-vn

Hãy điều chỉnh chương trình để phát hiện bước chân.

Student-04.png
 • Em đã tìm thấy giá trị ngưỡng để phát hiện từng đỉnh trên biểu đồ.
 • Em đã đặt giá trị ngưỡng trong biến.

Chuyển đổi số bước chân thành đơn vị tốc độ, sau đó là động năng.

Student-05.png
 • Em đã chuyển đổi số bước chân mình đi được thành tốc độ (quãng đường/thời gian).
 • Em đã đi chậm lại, sau đó đi nhanh để xem giá trị tốc độ thay đổi.
 • Em đã đổi số bước chân mình đi được thành động năng (½mv2).

Hãy dành nhiều thời gian hơn để khám phá.

Student-06.png
 • Em đã tìm ra một cách thú vị để hiển thị các mức năng lượng!

Các em đã làm như thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?

Trông được đấy!