01

U3L2_Engage.png

Leo đã học được rằng nòng nọc chính là ếch con.
Leo thắc mắc các loài động, thực vật khác thay đổi ra sao khi chúng lớn lên.

02

Explore_Leo.png

Ếch có sự thay đổi từ trứng thành nòng nọc, ếch trưởng thành và ếch già trong suốt vòng đời của chúng.
Kể tên các giai đoạn vòng đời của những động vật khác.

03

Explore_Leo.png

Vậy thực vật thì sao?
Chúng thay đổi như thế nào trong suốt vòng đời?

04

Explore_Leo.png

Tất cả các vòng đời này đều bao gồm ra đời, sinh trưởng, sinh con với động vật hoặc tạo cây mới với thực vật, và lão hóa.

05

Explore_Leo.png

Chọn vòng đời của một loài thực vật hoặc động vật để trình bày thành một mô hình.

06

45345_Science_U3_L2_App_Overlay.png

Lắp ráp mô hình.
Chỉ ra cho Leo thấy bốn giai đoạn của vòng đời em đã chọn.
Lắp ráp một bục xoay.
Thể hiện rằng vòng đời chính là một quy luật lặp đi lặp lại.

07

SPIKE Essential Life Cycles - vi-vn

Lập trình để bục có thể xoay được.

08

Explain_Leo.png

Sử dụng mô hình để giải thích:
Loài thực vật hoặc động vật em đã chọn.
Các giai đoạn vòng đời em đã thể hiện.
Những thay đổi diễn ra trong vòng đời đó.

09

Elaborate_Daniel-Leo.png

Tiếp tục lắp ráp các mô hình và chương trình.
Ví dụ, em có thể chèn thêm âm thanh cho từng giai đoạn vòng đời.

10

Elaborate_Daniel-Leo.png

So sánh mô hình của em với mô hình của các bạn cùng lớp: mỗi vòng đời thể hiện quy luật gì?

11

Elaborate_Daniel-Leo.png

So sánh mô hình của em với mô hình của các bạn cùng lớp: các vòng đời giống và khác nhau ra sao?

12

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!