01

U3L4_Engage.png

Sofie biết chuyện người ta sẽ xây một tòa nhà ở vùng đất ngập nước gần nhà mình.
Sofie rất lo việc này sẽ gây tổn hại cho những chú chim và các loài động vật khác sống ở đó.

02

Explore_Sofie.png

Vùng đất ngập nước là gì?
Kể tên những loài chim và động vật khác sống ở đó.

03

Explore_Sofie.png

Một tòa nhà sẽ gây ra những vấn đề gì cho chúng?
Chọn một vấn đề để nghiên cứu.
Hãy suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề đó.

04

Explore_Sofie.png

Hãy trình bày về vấn đề mình đã chọn.
Loài vật đã chọn sẽ gặp phải thay đổi gì?
Và nó sẽ cần gì lúc này?

05

45345_Science_U3_L3_App_Overlay.png

Thiết kế và lắp ráp một giải pháp để giúp loài vật đó.
Hãy thử phác thảo trước.
Hoặc sử dụng hình ảnh cho ý tưởng.

06

SPIKE Essential Solving Problems When Environments Change - vi-vn

Lập trình mô hình.
Sử dụng chương trình mẫu để lấy ý tưởng nếu em lắp ráp nhà chim.
(Hoặc hãy lập trình cánh cửa mở ra đón chú chim nhỏ.)

07

Explain_Sofie.png

Sử dụng mô hình và chương trình của mình để giải thích:
những điều sẽ thay đổi ở vùng đất ngập nước.

08

Explain_Sofie.png

Sử dụng mô hình và chương trình của mình để giải thích việc này gây ra những vấn đề gì cho loài vật mình đã chọn?

09

Explain_Sofie.png

Sử dụng mô hình và chương trình để giải thích thiết kế của em sẽ giải quyết vấn đề ra sao.

10

Elaborate_Sofie-Maria.png

Tiếp tục lắp ráp và lập trình giải pháp cho vùng đất ngập nước của mình.
Sử dụng nó để trình bày thiết kế của em sẽ giúp loài vật ra sao sau khi con người bắt đầu xây dựng.

11

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!