01

U1L2_Engage.png

Maria biết chơi đàn piano. Bạn ấy mong muốn có thể tạo ra nhiều âm nhạc hơn. Em có thể lắp ráp cho Maria một loại nhạc cụ không?

02

Explore_Maria.png

Chạm vào một số nhạc cụ trong lớp học trong khi chơi chúng.
Em cảm thấy gì?

03

Explore_Maria.png

Nhạc cụ rung khi nào?
Em nghĩ thứ gì khiến nhạc cụ rung như vậy?

04

45345_Science_U1_L4_App_Overlay.png

Làm việc nhóm cùng nhau. Lập kế hoạch thử nghiệm cách dao động tạo ra âm thanh.
Bắt đầu với chiếc trống.
Hãy lắp ráp một chiếc trống để giúp Maria chơi nhạc nhiều hơn.

05

SPIKE Essential Science Musical Vibrations - en

Lập trình mô hình. Cho dùi trống gõ vào tấm bảng trắng nhiều lần.

06

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Giờ hãy thay phiên nhau thử nghiệm các ý tưởng.
Dùng dùi trống gõ vào tấm bảng trắng.
Hãy quan sát, lắng nghe và cảm nhận.

07

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Điều gì xảy ra với tấm bảng trắng?
Khi nào thì chiếc trống phát ra âm thanh?

08

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Thay đổi độ rung.
Hãy thử các loại dùi khác nhau hoặc thay đổi vị trí em gõ vào tấm bảng.

09

45345_Science_U1_L4_Web_Overlay.png

Hãy thử kéo dùi trống thay vì thực hiện động tác gõ.
Trống có thể tạo ra những âm thanh nào khác?

10

Explain_Maria.png

Sử dụng mô hình của em để giải thích:
Em đã thử nghiệm ý tưởng gì với âm thanh?

11

Explain_Maria.png

Làm thế nào để trống của em tạo ra âm thanh?
Em dùng những cách nào để tạo ra các âm thanh khác nhau với chiếc trống?

12

Explain_Maria.png

Điều gì xảy ra với tấm bảng trắng khi em nghe thấy âm thanh?
Hiện tượng xảy ra có phải luôn giống nhau không?

13

MicrosoftTeams-image_(4).png

Giờ hãy thử nghiệm một loại nhạc cụ khác.
Sử dụng kế hoạch thử nghiệm với chiếc trống của mình hoặc tiến hành điều chỉnh.

14

MicrosoftTeams-image_(4).png

Kéo căng và gảy một sợi dây thun.
Em nghe thấy gì? Nhìn thấy gì? Cảm thấy gì?

15

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!