01

U1L4_Engage.png

Daniel sống ở đối diện nhà Sofie. Daniel có thể sáng tạo thứ gì để gửi thông điệp cho Sofie được nhỉ?

02

Explore_Daniel.png

Tìm một người ở góc phòng đối diện.
Hãy thử gửi đi một thông điệp.
Nhưng không được nói bằng lời đâu đấy!

03

Explore_Daniel.png

Nếu người đó không ở trong phòng thì sao?
Lúc này các em có thể làm gì?

04

Explore_Daniel.png

Kể tên những cách mọi người sử dụng ánh sáng để truyền đi thông điệp.

05

Explore_Daniel.png

Thảo luận về vấn đề của Daniel.
Tìm những cách sử dụng ánh sáng làm mã cho thông điệp.

06

Explore_Daniel.png

Viết các cách ấy ra.
(Ví dụ: nháy một lần = có; nháy hai lần = không; nháy ba lần = không biết.)

07

45345_Science_U1_L3_App_Overlay.png

Thiết kế một thiết bị gửi thông điệp bằng đèn nháy.

08

SPIKE Essential Communicate with Light and Sound - en

Lập trình sao cho thiết bị có thể gửi thông điệp.
Sử dụng mã ánh sáng em đã lên kế hoạch.

09

Explain_Daniel.png

Giải thích:
Ý tưởng thiết kế của em là gì?
Thiết bị này dùng cách nào để gửi thông điệp khi có khoảng cách?

10

Explain_Daniel.png

Giải thích:
Khó khăn lớn nhất khi xử lý vấn đề này là gì?
Thiết kế của em có hoạt động không? Em có điều chỉnh gì cho thiết bị của mình không?

11

Explain_Daniel.png

Giải thích:
Em đã tạo ra mã thông điệp gì?

12

Elaborate_Daniel-Leo.png

Giờ hãy lên kế hoạch về một số cách để sử dụng âm thanh làm mã thông điệp.

13

Elaborate_Daniel-Leo.png

Viết các cách ấy ra.
(Ví dụ: tiếng vỗ tay = hạnh phúc; chó sủa = muốn vui chơi.)

14

Elaborate_Daniel-Leo.png

Thiết kế một thiết bị tạo ra âm thanh.
Sau đó lắp ráp nó.

15

Elaborate_Daniel-Leo.png

Lập trình để thiết bị sử dụng âm thanh gửi đi thông điệp được mã hóa.

16

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!