01

U1L3_Engage.png

Leo muốn tạo ra bóng râm vào một ngày trời nắng chói chang.
Bạn ấy nên sử dụng vật liệu gì nhỉ?
Hãy giúp Leo tìm hiểu nhé.

02

Explore_Leo.png

Các vật dụng trong lớp học của chúng ta được làm từ những vật liệu nào?

03

Explore_Leo.png

Điều gì xảy ra với một chùm ánh sáng khi nó chiếu qua các vật liệu này?
Ánh sáng có đi xuyên qua không?

04

Explore_Leo.png

Thử nghiệm một số vật liệu để tạo bóng râm cho Leo bằng cách nào?

05

Explore_Leo.png

Chọn ra một vài vật dụng để thử nghiệm.
Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra với mỗi vật dụng?

06

45345_Science_U1_L1_App_Overlay.png

Hãy lắp ráp một nguồn sáng để giúp Leo thử nghiệm các vật liệu.
Cùng nhau thực hiện.
Lập kế hoạch cách để kiểm tra lượng ánh sáng đi qua.

07

Lập trình mô hình để đèn sáng.

SPIKE Essential Transparency - en

08

45345_Science_U1_L1_Web_Overlay.png

Bây giờ hãy thực hiện theo cá nhân. Thử nghiệm các vật liệu.
Đặt từng loại vật liệu trước chùm ánh sáng.
Có bao nhiêu ánh sáng đi qua?

09

Explore_Leo.png

Nhóm các vật liệu lại.
Sử dụng các từ "tất cả tia sáng", "một số tia sáng" hoặc "không có tia sáng".

10

Explain_Leo.png

Sử dụng mô hình của mình và giải thích:
Em đã thử nghiệm những vật dụng nào?
Chúng được làm từ vật liệu gì?

11

Explain_Leo.png

Vật liệu nào cho phép tất cả tia sáng xuyên qua?
Một vài tia sáng? Không có tia sáng?

12

Explain_Leo.png

Vật liệu nào sẽ hiệu quả nhất để tạo bóng râm trong một ngày trời nắng? Tại sao?

13

Elaborate_Daniel-Leo.png

Hãy lắp ráp mô hình hộp cát.
Tạo phần khung để giữ một bóng râm.

14

Elaborate_Daniel-Leo.png

Thử nghiệm các vật liệu em nghĩ sẽ hiệu quả nhất để làm bóng râm.
Loại nào hoạt động tốt nhất?

15

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!