01

U1L5_Engage.png

Daniel, Sofie, Leo và Maria đã học được rằng một số bóng đèn được tạo ra bằng việc sử dụng ý tưởng từ cách đom đóm tạo ra ánh sáng. Hãy giúp các bạn tìm hiểu về những ý tưởng lấy từ thiên nhiên khác.

02

Explore_Leo-Maria.png

Hãy quan sát một số hình ảnh.
Các loài động vật dùng cơ thể để tồn tại ra sao?
Con người có thể làm điều tương tự không?

03

Explore_Leo-Maria.png

Một số phát minh tạo mối liên tưởng đến động vật là gì?

04

Explore_Leo-Maria.png

Hãy xem thêm những hình ảnh khác.
Kể tên những bộ phận cơ thể động vật trong ảnh.

05

Explore_Leo-Maria.png

Hãy suy nghĩ về các bộ phận khác nhau của động vật.
Chúng có thể giúp ta giải quyết vấn đề gì của con người?

06

Explore_Leo-Maria.png

Chọn một vấn đề để giải quyết.
Chọn một bộ phận của động vật.
Hãy vẽ ra ý tưởng của mình.

07

Explore_Leo-Maria.png

Thể hiện phần cơ thể động vật.
Chỉ ra cách bộ phận này có thể giúp con người.

08

Explore_Leo-Maria.png

Bắt đầu tạo mô hình để thể hiện ý tưởng của mình.
Em có thể sử dụng những vật liệu nào khác nữa không?

09

Explore_Leo-Maria.png

Kiểm tra mô hình của mình.
Điều chỉnh mô hình nếu cần thiết.

10

Explore_Leo-Maria.png

Nếu muốn, hãy lập trình cho mô hình.
Thể hiện cách mô hình hoạt động

11

Explain_Daniel-Sofie.png

Giải thích ý tưởng của em.
Sử dụng mô hình của em.
Sử dụng bản vẽ của em.

12

Explain_Daniel-Sofie.png

Em muốn giải quyết vấn đề gì?
Tại sao?
Loài vật nào đã cho em ý tưởng?

13

MicrosoftTeams-image_(4).png

Hoàn thiện mô hình.
Thể hiện cách nó hoạt động.

14

MicrosoftTeams-image_(4).png

Mô hình giải quyết vấn đề gì?
Cơ thể động vật đã giúp ích ra sao?

15

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!