01

U2L4_Engage.png

Daniel có nuôi vài chú gà.
Hãy giúp Daniel xây chuồng gà để những chú gà được an toàn và thoải mái.

02

Explore_Daniel.png

Gà có thể cần gì trong chuồng?
Chuồng gà sẽ đảm bảo an toàn cho gà bằng cách nào? Giúp gà thoải mái bằng cách nào?

03

Explore_Daniel.png

Chọn 10 vật liệu từ trong hộp.

04

Explore_Daniel.png

Mô tả các vật liệu ấy. Chúng mềm mại hay cứng cáp? Có chắc chắn không?
Hãy sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh.
Sau đó tiến hành lọc vật liệu.

05

45345_Science_U2_L1_App_Guide.png
45345_Science_U2_L1_App_Guide.png
chicken_coop.png

Chọn ra một số vật liệu cho chuồng gà.
Sử dụng chúng kết hợp với các mảnh ghép LEGO® để lắp ráp chuồng.

06

SPIKE Essential Classify and Choose Materials - en

Lập trình mô hình.
Làm cho cửa mở và đóng.
Giữ gà an toàn trong chuồng.

07

Explain_Daniel.png

Sử dụng mô hình của em để mô tả các vật liệu đã chọn.
Đặc điểm của các vật liệu ấy là gì?
Tại sao em lại chọn chúng?

08

Explain_Daniel.png

Sử dụng mô hình của em để giải thích cách thử nghiệm chúng.

09

Elaborate_Daniel-Leo.png

Chọn một loài vật khác.
Loài vật này cần gì ở một nơi trú ẩn?

10

Elaborate_Daniel-Leo.png

Chọn vật liệu.
Lắp ráp nơi trú ẩn.

11

Elaborate_Daniel-Leo.png

Lập trình nơi trú ẩn đó.
Giúp loài vật được an toàn và thoải mái.

12

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!