01

U2L5_Engage.png

Daniel, Sofie, Leo và Maria cảm nhận được một luồng gió mạnh ở công viên.
Cơn gió ấy thổi bay rất nhiều đất.

02

U2L5_Engage.png

Điều gì có thể xảy ra với các loài động vật trong công viên?
Em có thể giúp nhóm bạn bảo vệ đất không?

03

Explore_Leo-Maria.png

Điều gì có thể xảy ra với đất ở công viên nếu bị gió thổi qua nhiều theo thời gian?

04

Explore_Leo-Maria.png

Điều này sẽ làm biến đổi địa hình của đất đai ra sao?

05

Explore_Leo-Maria.png

Phong hóa và xói mòn là gì?
Nguyên nhân gây ra những hiện tượng này là gì?

06

Explore_Leo-Maria.png

Thiết kế một giải pháp để ngăn gió thổi bay đất ở công viên.
Phác thảo ý tưởng của mình.

07

Explore_Leo-Maria.png

Chia sẻ ý tưởng với cả lớp để giải thích ý tưởng thiết kế của mình.
Lắng nghe và suy nghĩ xem ý tưởng nào có tiềm năng nhất.

08

Explore_Leo-Maria.png

Bắt đầu lắp ráp và lập trình một mô hình để bảo vệ đất tại công viên trước gió.

09

Sử dụng mô hình của mình để giải thích:
em đã chọn ý tưởng thiết kế nào để lắp ráp?
Tại sao?

Explain_Daniel-Sofie.png

10

Explain_Daniel-Sofie.png

Sử dụng mô hình của mình để giải thích:
thiết kế của em bảo vệ công viên trước gió bằng cách nào?

11

Explain_Daniel-Sofie.png

Tiếp tục lắp ráp và lập trình mô hình của mình.

12

MicrosoftTeams-image_(4).png

Sử dụng mô hình để giải thích các cách bảo vệ đất tại công viên trước gió.

13

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!