01

Daniel rất buồn. Bạn ấy đã làm rơi đồ ăn nhanh của mình.

02

Daniel vẫn đang đói. Bạn ấy muốn lấy một món khác từ quầy bán đồ ăn nhanh.

03

Lắp ghép quầy bán đồ ăn nhanh để Daniel có thể lấy đồ ăn khác.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình cấp đồ ăn nhanh khác cho Daniel.

06

U2L4_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ phát đồ ăn nhanh khác cho Daniel khi bạn ấy đưa ra chiếc vé màu xanh lam.

Gecko U2L4_06_GHOST - en

07

U2L4_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em. Đặt chiếc vé màu xanh lam của Daniel vào trước Cảm biến màu sắc.

08

Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_2 - en
Gecko U2L4_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em để cải tiến quầy bán đồ ăn nhanh.

09

U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_2.png
U2L4_inspiration_img_3.png

Nâng cấp quầy bán đồ ăn nhanh cho Daniel. Đảm bảo bạn ấy vẫn có thể lấy được đồ ăn nhanh của mình.