01

Leo nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng. Họ đang đợi ở quầy bán vé. Họ cần mua vé.

02

Leo không muốn phải đợi. Vì bạn ấy đã có vé. Bạn ấy có thể sử dụng Làn đường nhanh.

03

Lắp ghép Làn đường nhanh để Leo có thể sử dụng.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình bật đèn khi Leo đưa chiếc vé màu vàng vào Cảm biến màu sắc.

06

U2L1_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ bật đèn khi Leo đưa chiếc vé màu vàng vào Cảm biến màu sắc.

Gecko U2L1_06_GHOST - en

07

U2L1_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em. Đặt chiếc vé màu vàng của Leo trước Cảm biến màu sắc.

08

Gecko U2L1_ICB_1 - en
Gecko U2L1_ICB_1 - en
Gecko U2L1_ICB_2 - en
Gecko U2L1_ICB_3 - en

Lập trình Làn đường nhanh để phản ứng với vé màu vàng theo một cách khác.

09

U2L1_inspiration_img_1.png
U2L1_inspiration_img_1.png
U2L1_inspiration_img_2.png
U2L1_inspiration_img_3.png

Nâng cấp Làn đường nhanh cho Leo.