01

Những người bạn của Maria đang ngồi trên một tàu lượn rất lớn. Maria cảm thấy tàu lượn chạy quá nhanh.

02

Maria sẽ thử chơi xích đu. Bạn ấy rất thích! Xích đu không đung đưa quá nhanh.

03

Lắp ghép xích đu cho Maria.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình làm xích đu chuyển động.

06

U2L3_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ làm xích đu chuyển động.

Gecko U2L3_06_GHOST - en

07

U2L3_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U2L3_ICB_1 - en
Gecko U2L3_ICB_1 - en
Gecko U2L3_ICB_2 - en
Gecko U2L3_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em. Làm cho xích đu chuyển động thú vị hơn cho một người bạn cũng muốn chơi xích đu.

09

U2L3_inspiration_img_1.png
U2L3_inspiration_img_1.png
U2L3_inspiration_img_2.png
U2L3_inspiration_img_3.png

Nâng cấp chiếc xích đu cho Maria và bạn của Maria.